Facebook LinkedIn YouTube Instagram
Lista zapytań Lista zapytań Konto użytkownika Moje konto

Obowiązek informacyjny

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest York PL Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Bolechowie, ul. Poznańska 1, 62-005 Bolechowo, KRS 0000448770, NIP 7780044582, REGON 630031910.

Jeżeli jesteś naszym Klientem to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • kompleksowej obsługi sprzedaży produktów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia jako niezbędne do realizacji zamówienia przez czas, który pozwoli nam na realizację zamówienia oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń,
 • obsługi finansowo – księgowej, reklamacji, skarg, wniosków oraz zgłoszeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jako uzasadniony interes administratora przez czas, który pozwoli nam na ich rozpatrzenie,
 • utrzymania i bieżącej obsługi serwisu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jako uzasadniony interes administratora,
 • handlowym i marketingowym, w tym dystrybucji newslettera, obsługi konkursów i loterii, obsługi komunikacji za pomocą formularzy internetowych, obsługi infolinii przychodzącej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia poprzez pozyskanie Twojej zgody do odwołania pozyskanej zgody.

Jeżeli jesteś naszym Kontrahentem  to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • kompleksowej obsługi procesu współpracy oraz zarządzania logistyką towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia jako niezbędne do realizacji zamówienia przez czas, który pozwoli nam na realizację zamówienia oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń,
 • handlowym i marketingowym, w tym dystrybucji newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia poprzez pozyskanie Twojej zgody do odwołania pozyskanej zgody.
 • utrzymania i bieżącej obsługi serwisu internetowego – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jako uzasadniony interes administratora.

Jeżeli jesteś Przewoźnikiem  to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • weryfikacji danych osobowych kierowcy / przewoźnika oraz zarządzania logistyką towarów na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia jako niezbędne do realizacji zamówienia przez czas, który pozwoli nam na realizację zamówienia oraz zapewnienie ochrony uzasadnionego interesu administratora w przypadku ewentualnych roszczeń,
 • wystawienia dokumentów przewozowych – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia jako niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze,
 • zabezpieczenia fizycznego oraz utrzymania obiektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jako uzasadniony interes administratora.

Jeżeli odwiedzasz nasz zakład produkcyjny to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • zabezpieczenia fizycznego oraz utrzymania obiektu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia jako uzasadniony interes administratora.

Jeżeli jesteś kandydatem do pracy to Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu:

 • realizacji procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia poprzez pozyskanie Twojej zgody do czasu zakończenia procesu rekrutacji, lub jeżeli wyrazisz zgodę na dodanie Twoich danych osobowych do naszej bazy danych kandydatów – do odwołania pozyskanej zgody.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 1. pracownikom/współpracownikom Administratora upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 2. innym odbiorcom danych, w tym:
 • Spółkom zależnym współpracującym z Administratorem,
 • dostawcom usług IT, z którymi współpracujemy,
 • zewnętrznym firmom marketingowym oraz kancelariom prawnym,
 • upoważnionym podmiotom na udokumentowany wniosek, np. policji.

z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych. 

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego w celu realizacji obsługi sprzedaży produktów. Przekazanie Twoich danych realizowane będzie na mocy Artykułu 46 Rozporządzenia, z zachowaniem odpowiednich zabezpieczeń, w tym na mocy stosownej Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych, 
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed takim wycofaniem, co oznacza, że wycofanie zgody nie działa wstecz, 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym realizację praw wynikających z przetwarzania danych uzyskasz wysyłając e-mail na adres: daneosobowe@york.pl

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów prawidłowej obsługi sprzedaży, reklamacji, skargi, wniosku, zgłoszenia, nawiązania kontaktu oraz utrzymania strony internetowej. Odmowa podania danych osobowych uniemożliwi nam udzielenie odpowiedzi na Twoją reklamację, skargę, wniosek, zgłoszenie.

Na naszych stronach internetowych wykorzystujemy rozwiązania monitorujące zachowania użytkownika, które pozwalają na profilowanie jednak nie realizują zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołującej skutki prawne. Mechanizmy te wykorzystywane są przez Administratora w celu zarządzania oraz doskonalenia serwisów internetowych.